Működésünk

Zeneiskolánk központja a Naphegyen, a Lisznyai utcában található. Itt működik az iroda, a titkárság, a könyvtár, valamint hat teremben zajlanak a hangszeres és csoportos órák. A kisebb rendezvényeinket, koncertjeinket itt szervezzük, s itt tartjuk meg a vizsgákat, meghallgatásokat.

Emellett jelen vagyunk az I. kerületi oktatási intézményekben.

Telephelyeink (az iskolák nevére kattintva megtekinthetők az ott tanított hangszerek, csoportos órák):

A Zeneórák délutánonként zajlanak, igazodva a délelőtti oktatás végéhez. Az órarendeket tanáraink egyénileg alakítják ki a szülőkkel egyeztetve.

A fent említett telephelyeken zajlanak a zenei órák, de az intézményünkben folytatott zenei tanulmányok függetlenek a közismereti iskolától.

Előképző

Az általános iskolai tanulmányok megkezdésével párhuzamosan érdemes elkezdeni a zenei előképzőt, mely játékos formában fejleszti a zenei képességeket, -készségeket és megalapozza a későbbi, hangszeren való tanulást.

A zenei előképzős órák 2*45 perces csoportos órát jelentenek.

Hangszeres tanulmányok

Általában a 2 év zenei előképző után nyílik lehetőség elkezdeni a hangszeren történő tanulást.

A hangszerválasztást „Hangszersimogató” programmal segítjük, továbbá a felvételi meghallgatáson tanáraink figyelmet fordítanak a zenei készségek (ritmusérzék, hallás) felmérése mellett a fizikai adottságok feltérképezésére is, hogy minden gyermek megtalálja a számára legalkalmasabb hangszert.

A hangszeres órák 2*30 perces egyéni órát jelentenek 6 éven keresztül, majd a 6. év végén alapvizsgát lehet tenni. Sikeres alapvizsga után további 4 évig lehet hangszeres tanulmányokat folytatni, melynek a végén művészeti záróvizsga tehető.

Kötelező tárgyak

A hangszeres órákat egészíti ki az elméleti oktatás, mely kötelező tárgyként van jelen az oktatásban, heti 2*45 perces csoportos óra keretében.

A szolfézs a zenei írás-olvasási készségek, a zenei hallás és memória fejlesztését segíti elő, mely készségek, képességek fejlesztése elengedhetetlen hangszeres tanulmányok sikeréhez.

A szolfézs 4 évig kötelező, a 4. év végén alapvizsga tehető. Sikeres alapvizsga után az alábbi tárgyak közül lehet választani: zeneirodalom, gitárzenekar, fuvolazenekar, vonós zenekar, fúvós zenekar.

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.